Hírek

Currently browsing: Hírek

 • Ünnepi programjaink ÉS NYITVA TARTÁS

  ÜNNEPI PROGRAMOK A SASHALMI PIACON

  DECEMBER 5. 16.00-20.00

  MIKULÁS KIS VONAT JÁR A PIACON

  ÁR: 600 FT/FŐ

  DECEMBER 22. ÉS 23. 10.00-20.00

  ADVENTI KIS VONAT JÁR A PIACON

  ÁR: 600 FT/FŐ

  DECEMBER 22. 10.00-12.00

  KARÁCSONYI ZENÉS ELŐADÁS ÉS VÁSÁR

  DECEMBER 8-24.

  HATALMAS FENYŐFA VÁSÁR A PIACON

  DECEMBER 29. 10.00-18.00

  TÉLI JÁTSZÓHÁZ A SASHALOM KÖZÖSSÉGI TEREMBEN

  ÁR: 1500 FT/ÓRA

  3000 FT/VISSZATÉRŐ NAPIJEGY

   

  A PIAC ÜNNEPI NYITVA TARTÁSA:

  DECEMBER 22. 06-16

  DECEMBER 23. 06-12

  DECEMBER 24. 06-12

  DECEMBER 25-26. ZÁRVA

  DECEMBER 27-30. SZOKÁSOS

  DECEMBER 31. 06-12

  JANUÁR 1. ZÁRVA

  JANUÁR 2-TÓL SZOKÁSOS.

   

  TOVÁBBI INFÓK:

  WWW.SASHALMIPIAC.HU

  FACEBOOK.COM/SASHALMIPIAC

 • Téli játszóház a piacon

  Helyszín: Sashalom Közösségi Terem, 1165 Budapest, Sashalmi tér 5. (Sashalmi Piacnál)

  Időpont: December 29. szombat, 10-18-ig.

  Hatalmas játszóházzal várunk minden gyermeket a piacon található Sashalom Közösségi Teremben!

  Az ünnepek után jól esik majd a kicsiket megmozgatni a játszóházban, ahol változatos játékpark áll rendelkezésre:

  Különböző légvárak, kosárhinta, “bicikló”, elektromos kisautók, népi játszó sarok és sok más. Kapható lesz vattacukor is!

  Árak:

  1 óra – 1500 Ft/fő

  Egész napos bérlet (visszatérő jegy) – 3000 Ft/fő.

  Felnőtteknek 1 fő felett kísérőjegyet kell váltani – 500 Ft/fő

  Jegyek a helyszínen vásárolhatók.

  A parkolás ingyenes!

 • Mikulásvonat a piacon

  Ismét Mikulás Vonat közlekedik a Sashalmi Piacon,

  December 5-én 16-20 óra között!

  Indulás és érkezés: Sashalmi Piac, a szökőkút elől. A járatok körjáratok, le- és felszállni menet közben nem lehetséges.
  Jegyár: 600 Ft/fő
  Jegyek kizárólag a helyszínen kaphatók.
  A Mikulásvonaton a gyermekek egy kis ajándékot is kapnak a Mikulástól!
  A piaci vásárban forralt bort, teát, kürtős kalácsot, süteményeket, édességeket és ajándékokat is lehet majd vásárolni.

 • Kiadó Üzlethelyiségeink

  Kiadó üzleteink:
  – 20nm-es üzlethelyiség, forgalmas hentes mellett, 80.000 Ft/hó bruttó.

  Engedélyezett profilok: vendéglátás, vegyes élelmiszer, ital, kozmetikum, iparcikk.
  Mindegyikhez 2 havi kauciót kérünk. Érd.:06204406551

 • Közérdekű adatok

  A legfontosabb közérdekű adatok kiemelve:


  Gazdasági társaságunk számviteli törvény szerinti éves beszámolói:

  2017, 2018, 2019, 2020, 2021


  2011. évi CXII. törvény szerinti adatszolgáltatás a vezetők és vezető tisztségviselők illetményéről
  2011. évi CXII. törvény szerinti adatszolgáltatás az 5 millió forintot elérő, vagy azt meghaladó beszerzésekről

  Javadalmazási szabályzat

  Felügyelő Bizottság ügyrendje

  A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

  A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

  Adatkezelési szabályzat

  Kamerás megfigyelés tájékoztató


  ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

  1. Szervezeti, személyzeti adatok
  Adat
  1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

  Sashalmi Piac Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft.
  Székhelye
  1163 Budapest, Sashalmi tér 1.
  Postacíme
  1163 Budapest, Sashalmi tér 1.
  Telefonszáma
  (06-1) 950 – 1785
  Faxszáma
  (06-1) 950 – 1785
  Központi elektronikus levélcíme
  A honlap URL-je
  www.sashalmipiac.hu
  Ügyfélszolgálat elérhetősége
  Tel.: (06-1) 950 – 1785
  Fax: (06-1) 950 – 1785
  1163 Budapest, Sashalmi tér 1.

  Az üzemeltetési irodai ügyintéző neve:

  Bodó Brigitta

  Az ügyfélfogadás rendje
  kedd – péntek:
  8:00 – 16:00
  szombat:
  7:00 - 13:00
  2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai  LINK
  3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) LINK
  4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend  

  nem releváns

  5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége Felügyelőbizottság

  Elnök: Szatmáry László

  Tagok: Dobre Dániel és Daróczi Zoltán

  6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai nem releváns
  7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke nem releváns
  8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai nem releváns
  9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye nem releváns
  10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve nem releváns
  11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzata

  1163 Bp., Havashalom utca 43.

  +36 1 401 14 00

  info@bp16.hu

  www.budapest16.hu

  1. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
  Adat
  1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege “A vásárokról és piacokról szóló 55/2009.(III.13.) Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdése, valamint a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 30/2009 (VI.25.) rendelet.”

  SZMSZ

  Adatkezelési szabályzat

  2. *  Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven  nem releváns
  3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai  nem releváns
  4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről  nem releváns
  5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények  Adatkezelési szabályzat
  6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei  nem releváns
  7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke  nem releváns
  8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza  nem releváns
  9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától  nem releváns
  10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények  nem releváns
  11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk  nem releváns
  12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai  Belső ellenőri jelentés , ÁSZ jelentés
  13. *  A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve  Adatkezelési szabályzat
  14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk  nem releváns
  15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai  nem tartunk ilyet nyilván
  16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél  nem releváns
  17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek  nem releváns
  18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista  nem releváns
  19. *  A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő,
  a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével
   nem releváns
  20. *  A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata  nem releváns
  21. *  A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen  nem releváns
  22. *  A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás  nem releváns
  23. *  A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése  nem releváns
  24. *  A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint
  a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege
   nem releváns
  25. *  A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére  nem releváns

  III. Gazdálkodási adatok

  Adat
  l. *  A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója Gazdasági társaságunk számviteli törvény szerinti éves beszámolói:

  • Oldal elején található.
  2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve  2011. évi CXII. törvény szerinti adatszolgáltatás a vezetők és vezető tisztségviselők illetményéről
  3. *  A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond  nem releváns
  4. *  Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével
  A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
   2011. évi CXII. törvény szerinti adatszolgáltatás az 5 millió forintot elérő, vagy azt meghaladó beszerzésekről
  5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)  nem releváns
  6. *  A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések  nem releváns
  7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések  nem releváns
  8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)  nem releváns

   

   

 • Családi nap 2018

  2018 a Családok éve. Ennek apropójából, a hagyományos piaci rendezvényünk idén a családokról szól.
  Az egész napos rendezvény számos olyan programot kínál majd, melyen a családok közösen részt tudnak venni.

  Szabadtéri színpadi műsoraink:

  • 9:00 – PERPATVAR – HÓRIHORGAS HUJÁKOLÓK, GYÓLYALÁBAS TÁRSULAT ELŐADÁSA, Gyermek és felnőtt szája egyaránt tátva marad, amikor átlép felette egy gólyalábas, és megjelenik két óriásbáb: Hamar Gyurka és Marcsa. Nevettet csípős nyelvével a cigányasszony, Teca. No, tényleg tátva is marad a száj! Történt ugyanis a faluban, hogy…, na de ezt majd meghallják tőle ott a faluszélin! A zenés paraszt-komédiában hangulatos népzene mellett ízes rigmusok mulattatnak minket, ez egy igazi lakodalom.
  • 11:00 – ALMA ZENEKAR KONCERT
  • 17:00 – GESAROL
  • 18:30 – FIFTY’S HEAVEN
  • 20:00 – MYSTERY GANG

  Játékok, foglalkozások:

  • 9:00-15:00 – JÁTÉKOS TUDOMÁNY – FURFANGOS CSUDAVILÁG, interaktív kiállítás és játszóház 70 játékeszközzel, népi játékokkal.
  • 9:00-13:00 – NÉPI HANGSZER SHOW – Tudod, hogy szól a tambura, citera, dorong, köcsög duda, vagy a tekerő? Most meghallgathatod.
   Több tucat népi hangszerrel ismerkedhetünk meg, melyekből kiállítás is nyílik. Közben lehetőség lesz kézműves foglalkozásokra, mely során természetes anyagokból, hangszerkészítők segítségével, el tudjuk készíteni saját, egyszerű népi hangszerünket, melyet a színpadon meg is szólaltatunk!
  • 9:00-13:00 – BABA HEMPERGŐ – Vidám énekek, mondókák és játékok, ovisoknak és babáknak.

  Előadások, beszélgetések a közösségi teremben:

  • BESZÉLGESSÜNK A CSALÁDRÓL, GYERMEKNEVELÉSRŐL – előadások, beszélgetések és szaktanácsadások. Meghívtunk három kiváló előadót, akik segítséget, támpontot nyújthatnak a mai fiatal, magyar családok életéhez. Nagyon izgalmas és érdekes témákkal készülünk.
  • 9:30 – Megnyitó
  • 9:45 – Dr. Pais Ella Regina: Tehetség, kreativitás, avagy Puma a ketrecben. Beszél az utóbbi években megfigyelhető igen magas számú tehetséges és kreatív gyerek család és iskola számára küldött generációs üzeneteiről, a szülői túlkorlátozás és/vagy a határtalan megengedés következményeiről és a tehetség és kreativitás kibontakozásának optimális feltételeiről.
  • 10:30 – Tari Annamária: Családi élet a XXI. században – generációk és érzelmek. Az előadásában beszél a generációs különbségekről, az Információs Korról, a gyereknevelés és szülői problémák területén szól minden olyan nehézségről, amit az online tér – minden jó vonása ellenére – okoz.
  • 11:15 – Kerekes Valéria: Mesével szeretni. Előadása arról szól, milyen mesét meséljünk a különböző életkorú gyermekeinknek, illetve hogy milyen szerepe van a mesének gyermekeink önbecsülésének és küzdőképességének kialakulásában.Helyszín: Sashalom Közösségi Terem.
  • Köszönjük a segítséget DÉNES ÉVÁNAK és az ALORY STÚDIÓNAK a program szervezésében! www.denesevi.hu, www.alory.hu

  Szabadtéri programok:

  • CSALÁDOK FŐZŐVERSENYE – 10-14-ig. A lényeg, hogy a család együtt főzzön és kiderül, kik a legjobbak! Szakmai zsűri, értékes nyeremények. Jelentkezés emailben!
  • FŐZZÜNK EGYÜTT BEDE RÓBERTTEL – 12-től. Főző bemutató, tippek-trükkök a konyhában háziasszonyoknak és apukáknak.
  • SÜTEMÉNY KÉSZÍTÉS ÉS VÁSÁR – Torta díszítés, muffin, házi sütik és csokik készítése.
  • HELYTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS – Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ kiállítása.
  • KERTVÁROSI GAZDI PROGRAM – Állatorvosi tanácsadás, felelős ebtartás, örökbefogadás, állatmentés. Beszélgetések és szaktanácsadások, előadások: macskakolóniák és ivartalanítás.
  • KUTYA SZÉPSÉGVERSENY – Hobby kutya szépségverseny 12 órától az APRO szervezésében.

  Egész nap: kürtős kalács, lángos, sült kolbász, kézműves hamburger, bográcsos étkek, vattacukor, lufi, játék, bicikló, légvár, tűzoltóautó, rendőrautó.

  Legenda Sörfőzde és egyéb sörök, remek magyar borok a Borháló Sashalomtól. Egész délelőtt piac és vásár!

  Időpont: 2018. június 16.

  Helyszín: Sashalmi Piac,lezárt Margit utca szakasz, valamint Sashalom Közösségi Terem.

  Köszönjük a segítséget: ALORY STÚDIÓ – www.alory.hu , DÉNES ÉVA – www.denesevi.hu, VARÁZS PONT – www.varazspont.hu

  A rendezvény INGYENES!

  Árusok jelentkezése: info@sashalmipiac.hu

  2018_Családinap_A3_final_2

   

 • Piac Nyitvatartás

  Piac Nyitvatartás

  Hétfő – Kedd: 6 órától – 16 óráig
  Szerda – Péntek: 6 órától – 18 óráig
  Szombat: 6 órától – 14 óráig
  Vasárnap: 6 órától – 12 óráig

  Az üzleteké ettől eltérhet.
  Bövebb információért az üzletek nyitvatartásáról klikk ide

 • Minden nap akció!

  Otthon és Kert

  Minden nap akció!
  Január végéig minden nap egy termék kedvezményesen az Otthon és Kert üzletben.
  Figyeld a hírfolyamot, és vedd meg kedvezménnyel a termékeket!

 • Fenyőfa Vásár

  Fenyőfa Vásár

  Óriási fenyőfa vásár a sashalmi piacon!
  Ajándék piacos bögre+forralt bor jár minden fenyőfa vásárlás után, amíg a készlet tart!